Meninger mot strømmen

Meninger mot strømmen

Klippe, klippe.....

Ikke akkurat det alle andre mener.

Hverdagsliv i Valdres

BygdelivPosted by Kirsten Flagstad Wed, November 03, 2010 20:02:26

Til jul er det 20 år siden vi flyttet til Valdres. Mor og far med fire barn i alderen 1 til 7 år. Hvorfor kom vi hit?

Svaret er veldig enkelt. Jobb til de voksne, (leie)bolig og rimelige barnehager. Øystre Slidre hadde ledige barnehageplasser og tok godt imot oss.

Vi hadde lyst til å skaffe oss egen bolig, og etter seks (6!) år kom det endelig et høvelig hus på salg. Det var et feriehus som eierne ikke lenger klarte å ta vare på. Takket være kommunens boplikt for helårsboliger ble de tvunget til å selge det som bolighus og ikke som fritidsbolig. Flaks for oss, ikke alle er like heldige. Det er mange tomme hus, men de er verken til salgs eller til leie.

For et par år siden skrev Eivind Ødegård en kronikk i avisa Valdres :

«Du ser det overalt i Bygde-Noreg: Tomme hus, men ingen ledige. Ikkje so mykje som ein husmannsplass får dei, familiane som faktisk vil flytta inn. Dei utflytte patriotidiotane lèt heller eigedommen sin stå til nedfalls enn å sleppe til folk som so inderleg trengst i bygdi. (…) Dei er so glade i bygdi si at dei heller vil ho skal døy ut enn å selja fillegarden til folk som verkeleg treng han.»

Nå har Valdres laget sin egen Velkomstlov. Det er vel og bra.

Men det hjelper ikke med store ord hvis det ikke ligger noe bak. Folk trenger jobb, hus, barnehageplass, skole, helsetjenester, butikker. De trenger sosial kontakt og aktivitet. De trenger frisk luft og et trygt og godt miljø. Det kan de få mange steder i bygde-Norge.

Glansa brosjyrer og kule facebooksider kan kanskje lokke folk til Valdres, hvis de er så heldige å få jobb og et sted å bo. Men det er virkeligheten i hverdagsvaldres som kan få dem til å bli. Virkeligheten skaper vi sammen.

  • Comments(4)//blogg.motstrom.net/#post26