Meninger mot strømmen

Meninger mot strømmen

Klippe, klippe.....

Ikke akkurat det alle andre mener.

Rikdom eller lykke?

IdeerPosted by Kirsten Flagstad Fri, June 19, 2009 21:29:47
Hvis du kunne velge, vil du bli rikere eller mer lykkelig? Vil du ha økt økonomisk vekst eller økt trivsel i samfunnet? Er det kan hende to sider av samme sak?

Trivsel kan defineres slik: God fysisk og psykisk helse. Meningsfylte oppgaver. Trygghet, frihet og tilgang til informasjon og sannhet. At det er fred og positiv utvikling i samfunnet, både på individuelt, sosialt, åndelig, vitenskapelig og kulturelt nivå.

Reint vann, rein luft og nok mat. Skadelig og dødelig forurensning må være forbudt.

Tilstrekkelig tilgang til energi. Energiformen må være økologisk, og ikke forurense miljøet eller menneskene. Alle må ha tilgang til den energien de har behov for, uten at noen gjør seg rike på deres bekostning.

Trivselssamfunnet trenger infrastrukturer: Veger, vann, kloakk, matforsyning, kommunikasjonssystemer, undervisning, transport, administrasjon. Vi trenger spesialkunnskap, verktøy og systemer som støtter produksjon og funksjoner i samfunnet.

I tillegg trenger menneskene utfordringer for å trives. Utfordringer som motiverer oss til å skape positiv utvikling i samfunnet.

Stemmer dette, vil disse målene også gi økonomisk vekst? Ja, det går an å tjene penger på aktiviteter som gir økt trivsel i verden. Men noen tjener enda mer penger på aktiviteter som gjør at folk får det verre. Og pengemakta rår.

«Alle» ønsker fred i verden. Men den dagen verdensfred er et faktum, er eventyret slutt for alle som tjener seg rike på å produsere våpen. Våpenindustri er viktig også for norske arbeidsplasser.

Den dagen verden bruker økologisk energi som ikke forurenser, er Norge ikke lenger en rik oljenasjon. Oljen blir verdiløs. Alle vet at den dagen kommer, men hvor fort ønsker vi at den skal komme? Neste år? Eller om 50 eller 150 år?
Regjeringen har lett for å utsette prosjekter for fornybar energi.

Det høres fint ut at alle skal ha tilgang på sannhet og informasjon, men ønsker alle bedriftsledere, myndigheter og statsledere det? Er det ikke ganske kjekt at arbeiderne ikke vet at de driver med helsefarlige aktiviteter? At de ikke har råd til å si nei til farlige jobber? At de aldri har hørt om helse, miljø og sikkerhet?

Det er best for mennesker at medisiner er effektive og billige. Kan vi stole på at legemiddelprodusenten mener det samme?

Vi kan slå fast at økonomisk vekst fører ikke uten videre fører til økt trivsel for jordas mennesker og dyr. Hvor lenge har vi råd til å late som ingenting?

  • Comments(3)//blogg.motstrom.net/#post6