Meninger mot strømmen

Meninger mot strømmen

Klippe, klippe.....

Ikke akkurat det alle andre mener.

Hverdagsliv i Valdres

BygdelivPosted by Kirsten Flagstad Wed, November 03, 2010 20:02:26

Til jul er det 20 år siden vi flyttet til Valdres. Mor og far med fire barn i alderen 1 til 7 år. Hvorfor kom vi hit?

Svaret er veldig enkelt. Jobb til de voksne, (leie)bolig og rimelige barnehager. Øystre Slidre hadde ledige barnehageplasser og tok godt imot oss.

Vi hadde lyst til å skaffe oss egen bolig, og etter seks (6!) år kom det endelig et høvelig hus på salg. Det var et feriehus som eierne ikke lenger klarte å ta vare på. Takket være kommunens boplikt for helårsboliger ble de tvunget til å selge det som bolighus og ikke som fritidsbolig. Flaks for oss, ikke alle er like heldige. Det er mange tomme hus, men de er verken til salgs eller til leie.

For et par år siden skrev Eivind Ødegård en kronikk i avisa Valdres :

«Du ser det overalt i Bygde-Noreg: Tomme hus, men ingen ledige. Ikkje so mykje som ein husmannsplass får dei, familiane som faktisk vil flytta inn. Dei utflytte patriotidiotane lèt heller eigedommen sin stå til nedfalls enn å sleppe til folk som so inderleg trengst i bygdi. (…) Dei er so glade i bygdi si at dei heller vil ho skal døy ut enn å selja fillegarden til folk som verkeleg treng han.»

Nå har Valdres laget sin egen Velkomstlov. Det er vel og bra.

Men det hjelper ikke med store ord hvis det ikke ligger noe bak. Folk trenger jobb, hus, barnehageplass, skole, helsetjenester, butikker. De trenger sosial kontakt og aktivitet. De trenger frisk luft og et trygt og godt miljø. Det kan de få mange steder i bygde-Norge.

Glansa brosjyrer og kule facebooksider kan kanskje lokke folk til Valdres, hvis de er så heldige å få jobb og et sted å bo. Men det er virkeligheten i hverdagsvaldres som kan få dem til å bli. Virkeligheten skaper vi sammen.

  • Comments(4)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Kirsten Flagstad Fri, November 05, 2010 10:55:51

Man kan jo lure på hvorfor folk i det hele tatt vil bo på bygda. Og når en ser alle de tomme husa kan en undre seg på om bygdefolk egentlig vil ha naboer. Det er derfor jeg er litt skeptisk til for eksempel Velkomstloven. Men jeg kan jo ta feil. Og jeg bor her fortsatt.
Til Espen: Det tok seks år før vi fant et hus vi kunne få kjøpt. I løpet av de seks åra hadde vi sett på tre og lagt inn bud på to som vi ikke fikk. Det skal ikke være lett...

Posted by Jakob Fri, November 05, 2010 10:44:49

Ja, det er spirer til en ny bygdedebatt for tiden. Oda Rygh i Aftenposten, blant andre. Kommunale bygg som forfaller, hodekapital som ikke verdsettes, og så denne uforståelige boligmangelen: I Nord-Norge står mange fullt brukbare bolighus ledige elleve måneder i året. De brukes som sommerbolig.

Posted by Espen Wed, November 03, 2010 21:17:49

Det første som overrasket meg ved å flytte til Valdres var faktisk hvor vanskelig det var å få seg et sted å bo... man skulle jo ikke tro det var sånn.

Jeg er jo ikke noen særlig grad objektiv hva Velkomstloven angår, men jeg syns fortsatt den pirker litt i essensen på av et par ting jeg tenker på når jeg er utrolig diplomatisk - og hevder at det er nyanseforskjeller på det jeg flyttet til, og det jeg møtte (men det handler jo uansett om innstilling, har jeg hørt).

Også må jeg jo nevnte at jeg tror sosial kontakt og aktivitet er ganske vesentlig for om man blir, og ikke minst trives. Det var først etter at jeg kom til Valdres jeg skjønte hvor begeistret jeg var for folk.

Posted by Einar Wed, November 03, 2010 20:44:31

Bra, er enig, jobb til begge må det være hvis familifolk skal bli boende.

Når det gjelder eiendommer virker det som de er hellige, de blir ikke solgt eller leid ut, men jeg forstår ikke hvorfor. Skulle jeg synse kan det ha med at eiendommene "bare" har vært eid i hundre år og at det hat vært en tradisjon å gi gården videre til neste generasjon, gjerne i bedre hevd for hver generasjon.